เบญจเพส คืออะไร จะดีหรือร้าย ?

ดูดวงวันเกิดเบญจเพส แปลว่า ยี่สิบห้า (เป็นคำที่แผลงจากศัพท์ภาษาบาลี “ปญฺจวีส” หรือสันสกฤต “ปญฺจวึษตฺ” (ปัญจ หมายถึง ห้า, และ วีส หมายถึง ยี่สิบ) หมายถึง “ที่ยี่สิบห้า” ) โดยมากมักจะใช้หมายถึงช่วงอายุ 25 ปี ซึ่งบางคนเชื่อว่าเป็นช่วงวัยที่อาจมีเคราะห์ หรือมีเหตุสำคัญในชีวิต ซึ่งเป็นได้ทั้งโชคดีและโชคร้าย เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิต ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเมื่อมีอายุ 25 ปี

ตามคัมภีร์พฤฒิศาสตร์เรียกว่า ” ต้องเบญจเพส ” ดังได้ชี้แจงของเพส 5 ไว้ดังนี้คือ

  1. เทวะ
  2. มนุษย์
  3. เดรัจฉาน
  4. เปรต
  5. อสุรกาย ผี

เมื่อเข้าสู่วัยเบญจเพส ดวงจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับว่าดวงของคนที่อายุครบ 25 ปี จะตกอยูในเพสใด หากดวงตกเทวะ ก็จะได้ลาภยศ หากตกมนุษย์ ก็ปานกลาง หากตกเดรัจฉาน คือป่วย หนัก หากตกเปรตก็ถึงตาย หากตกอสุรกายก็อาจพิกลพิการ เช่นนี้เป็นต้น

สรุปเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นกับวัยเบญจเพสทั้งดีและร้าย แบ่งตามวันเกิดของท่านได้ดังนี้
อ่านทั้งหมด