เทศกาลคเณศจตุรถี – การบูชาพระพิฆเนศ ปี 2560

เทศกาลคเณศจตุรถี นับเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ จะกระทำในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งถือว่าเป็นวันกำเนิดของพระพิฆเนศ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เชื่อกันว่าพระองค์จะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อประทานพรอันประเสริฐสูงสุดแก่ผู้ศรัทธาพระองค์ท่าน เป็นเวลา 21 วัน ( สามารถจัดพิธีได้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 – 8 กันยายน 2560 วันใดก็ได้ ) เทศกาลนี้มีการจัดพิธีกรรมบูชาและการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วโลก
อ่านทั้งหมด