เทพ เทวดา ประจําวันพุธ(กลางคืน) ตามตำนานชาติเวร

พระราหู (วันพุธกลางคืน เกิดเวลา 18.00 น.-05.59 น.)

ตำนานโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า พระอิศวรผู้เป็นเจ้าสร้างพระราหูขึ้นโดยใช้ศีรษะผีโขมด 12 ตัวมาป่นลง แล้วประพรมด้วยน้ำอมฤตก็บังเกิดเป็นองค์พระอสุรินทรเรืองฤทธิ์ (ดำสลัว) (Dark) ทรงทิพยสุวรรณแสงสีใสสะอาด และมีวิมานเป็นสีนิลมีมหาสุบรรณราช(ครุฑ) เป็นพาหนะ สถิตในทิศพายัพ

ดูดวงวันเกิด

อ่านทั้งหมด

เทพ เทวดา ประจําวันพุธ(กลางวัน) ตามตำนานชาติเวร

พระพุธ (วันพุธกลางวัน เกิดเวลา 06.00 น.-17.59 น.)

ตำนานโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า พระอิศวรผู้เป็นเจ้า ได้สร้างพระพุธขึ้นด้วยพญาคชสาร 17 ตัว โดยเอามาป่นลง แล้วห่อด้วยผ้าสีเขียวใบไม้ (Green) ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นองค์พระพุธเทพเทวา สีกายเป็นสีแก้วมรกต และมีวิมานเป็นสีมณี ทรงคชคเชนทร(ช้าง) เป็นพาหนะ สถิตอยู่ในทักษิณทิศ

ดูดวงวันเกิด
อ่านทั้งหมด

เทพ เทวดา ประจําวันอังคาร ตามตำนานชาติเวร

พระอังคาร

ตำนานโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า พระอิศวรผู้เป็นเจ้าสร้างพระอังคารขึ้นด้วยมหิงษา (กระบือ) 8 ตัว ทรงร่ายพระเวทให้ละเอียดลง แล้วห่อด้วยผ้าสีแดงอ่อน ๆ (Cumson Lake) ของแก้วเพทาย แล้วพรมด้วยน้ำอมฤต ก็เกิดเป็นองค์พระอังคารเทพเรืองฤทธิ์ขึ้น มีกายเป็นสีแก้วเพทาย ทรงรัตนโกเมนเป็นอาภรณ์ และมีสีวิมานเป็นทับทิม ทรงราชเกษร (ถวาย) ในหนังสือโลกธาตุว่า ทรงขรราช (ลา) เป็นพาหนะสถิตในอาคเนย์ทิศ

ดูดวงวันเกิด
อ่านทั้งหมด

เทพ เทวดา ประจําวันจันทร์ ตามตำนานชาติเวร

พระจันทร์

ตำนานโหราศาสตร์กล่าวว่า พระอิศวรผู้เป็นเจ้าสร้างพระจันทร์ จากนางฟ้า 15 องค์ โดยร่ายเวทให้นางฟ้าทั้ง 15 องค์ให้ละเอียดลง แล้วหุ้มห่อด้วยผ้าสีเหลืองอ่อน (Light Yellow) แล้วประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นพระจันทร์เทพบุตรขึ้น มีกายสีนวล ทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์แก้วประมวลนิวัตร และวิมานแก้วสีมุกดา ทรงอัศวราช(ม้า) เป็นพาหนะ สถิตในบูรพาทิศ

ดูดวงวันเกิด
อ่านทั้งหมด

เทพ เทวดา ประจําวันอาทิตย์ ตามตำนานชาติเวร

พระอาทิตย์

ตามตำนานโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า พระอิศวรเป็นเจ้าได้สร้างพระอาทิตย์ขึ้น ต้องเอาราชสีห์ 6 ตัวมาเป่าลง แล้วห่อด้วยผ้าสีแดง (Red Rose) พรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นองค์พระสุริยะทิพย์เทพยาทินกรขึ้น มีกายเป็นสีแดงทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์พรายแพรวด้วยแก้วปัทมราช และวิมานสีแดง ทรงบนหลังราชไกรสร (ราชสีห์) เป็นพาหนะ สถิตอยู่ในอิสานทิศ

ดูดวงวันเกิด
อ่านทั้งหมด

ศึก 12 ราศี 31 มี.ค. 2556

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 – 13.00 น. ทางช่อง 3

ดูรายการศึก12ราศีย้อนหลัง วันที่ 31 มี.ค. 2556

ราศีใดในช่วงนี้ จะ โหด แก่ โทรม (งานเยอะ มีแต่เรื่องเครียด)
ราศีใดในช่วงนี้ จะหลงรักเด็กราศี (เคี้ยวหญ้าอ่อน)

ช่วงที่ 1

อ่านทั้งหมด